In de BAN van badminton!

Sponsoren van BAN

Voor de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 heeft BAN een sponsor die de vereniging voor € 500,– per seizoen ondersteunt.

SCHUR FLEXIBLES is een bedrijf, gevestigd in Amersfoort, dat op een hoog professioneel niveau verpakkingen maakt die iedereen in het dagelijks leven tegenkomt. Het gaat bijvoorbeeld om de welbekende spreuken op de theelabeltjes, maar ook  om frisdrankwikkels en een breed scala aan koffieverpakkingen en labels.

Het ontvangen sponsorbedrag zal BAN gebruiken voor het werven van nieuwe leden en het aanschaffen van nieuwe (trainings-)materialen.

Het BAN-bestuur bedankt deze sponsor heel hartelijk bedanken voor de gulle bijdrage!


Sponsoren worden?

BAN zoekt sponsors. De nood is hoog, de boodschap is simpel: zonder sponsors komt voortzetting van training aan de competitieteams in gevaar. Daarmee wordt deelname aan de landelijke en regionale badmintoncompetitie onzeker. De gediplomeerde BAN trainers moeten een juiste vergoeding krijgen voor hun vakmanschap, enorme inzet en grote betrokkenheid bij de vereniging. Het merendeel van de voorbereidingstijd, reistijd, overlegtijd, coaching uren brengen zij niet eens in rekening gebracht. Al met al krijgen zij nu nauwelijks meer dan een fooi per uur.
Elke professional, iedere zichzelf serieus nemende vakman verdient een juiste vergoeding.

Inkomsten verhogen

Maar….hoe kan BAN alles bekostigen? Via contributieverhoging waarbij elk BAN-lid een steentje bijdraagt? De competitiespelers alle lasten laten dragen? Bezuinigen? Maar waarop? Er is in de begroting over 2016 al flink gesneden, maar op een gegeven moment houden je mogelijkheden op.

BAN heeft de afgelopen jaren geld gereserveerd voor een trainingsegalisatiefonds. Maar als je dat aanspreekt en er geen geld niet bijkomt, stopt het snel als dat geld op is. De enige structurele manier is sponsors vinden. Bedrijven en instellingen die BAN een aantal jaren financieel willen ondersteunen.

Veelzijdige vereniging

BAN heeft sponsors veel te bieden. BAN is een dynamische badmintonvereniging met een uitstekende naam, een professionele uitstraling en veelzijdig aanbod voor junioren, senioren, recreanten en competitiespelers. De vereniging neemt 21 teams, deel aan de badmintoncompetitie. Het betreft 9 seniorenteams, waarvan het eerste team in de 4e divisie bondscompetitie (landelijk) speelt, 1 hoofdklasse team, 7 teams in de districtscompetitie en 12 juniorenteams spelend in diverse leeftijdsklassen.

BAN is onderdeel van de top-10 van grootste badmintonverenigingen van Nederland. BAN is de grootste badmintonvereniging in de provincie Utrecht en neemt met 110 leden deel (aan de competitie. Dus bijna de helft van de leden is actief in de competitie. Met 12 trainers wordt uitvoering gegeven aan de sportieve missie van de vereniging. 11 van de 12 gediplomeerde trainers komen uit eigen geledingen. Alle trainers zijn clubtrainers en hebben een BAN-hart.

Aanbod

BAN biedt sponsors shirtsponsoring, een plek op de BAN-website, vernoeming bij toernooien, reclame uitingen in de hal, op trainingspakken, sporttassen e.d., vermelding in de BAN Nieuwsbrieven.

De BAN-sponsor toont daarmee maatschappelijke betrokkenheid, is sportief ingesteld, wil bijdragen aan de ontwikkeling van jeugd en senioren, vergroot naamsbekendheid en verwerft ongekend veel goodwill.

Welk bedrijf, welke organisatie wil BAN de helpende hand toesteken? Badmintonnen doe je immers nooit alleen!

Contact

Heb je interesse? Wil je meer informatie? Gooi eens een shuttletje op. Mail naar de penningmeester en/of voorzitter op penningmeester@banbadminton.nl of voorzitter@banbadminton.nl