In de BAN van badminton!

Privacy statement

Badmintonvereniging Amersfoort Noord (BAN) heeft tot doel het organiseren en bevorderen van de badmintonsport, in het bijzonder voor haar leden. De gegevens van onze leden en eventuele gasten worden uitsluitend ten behoeve van dat doel gebruikt en verwerkt. Deze gegevens verwerkt BAN in een beveiligde omgeving die slechts voor enkele functionarissen, namens het bestuur, toegankelijk zijn.

Al jouw gegevens beheren wij in een speciaal programma E-boekhouden genaamd. Wij maken geen gebruik van lokale opslag. In dat programma slaan we van jou de volgende gegevens op:

A.         Naam(+ naam van de ouder of verzorger ingeval het lid <18 jaar)
B.         Adres(+ adres van de ouder of verzorger ingeval het lid <18 jaar)
C.         Geboortedatum(+ geboortedatum van de ouder of verzorger ingeval het lid <18 jaar)
D.         Emailadres(+ emailadres van de ouder of verzorger ingeval het lid <18 jaar)
E.         Bankrekening( van de ouder of verzorger ingeval het lid <18 jaar)
F.         Machtigingsnummer incasso
G.         Datum lidmaatschap
H.         Soort lidmaatschap (recreant, competitie)
I.          Telefoonnummer

Deze gegevens zijn alleen (in een beveiligde omgeving) toegankelijk voor de ledenadministrateur, de penningmeester en de technische commissie. E-boekhouden voldoet zelf ook aan de AVG vereisten. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor de verenigingsdoelen.

Dit zijn:

1.         Het innen van contributies en verrekenen van aankopen en voeren van boekhouding    (A+B+C+E+F)
2.         Het organiseren van toernooien en deelname aan competities (A+B+C+H)
3.         Het versturen van informatie over de vereniging waaronder uitnodigingen voor            ledenvergaderingen (A+B+D)
4.         Het aanvragen voor subsidies voor jeugdleden (A+C+H)
5.         Het doen van verplichte inschrijvingen bij en afdrachten aan Badminton Nederland       (A+B+C+H)
6.         Het eventueel kunnen benaderen van leden bij bijzondere gebeurtenissen of wijzigingen in       programma’s (I)

Eventuele veranderingen van jouw gegevens worden in E-Boekhouden verwerkt.
Heb je vragen over het of bezwaar tegen het beheer van -jouw- gegevens mail deze vraag dan aan ledenadministratie@banbadminton.nl

Email, Website, Nieuwsbrief en Sociaal media

Voor promotionele doeleinden kan BAN gebruik maken van (beeld)materiaal. Dat doen de vereniging met medeweten en toestemming van de geportretteerde(n).  Mocht u hier, ondanks alle zorgvuldigheid, bezwaar tegen hebben, meldt dit dan aan ledenadministratie@banbadminton.nl

Verstrekking aan derden
BAN is aangesloten bij Badminton Nederland. Dat betekent dat alle BAN leden lid zijn van Badminton Nederland. De NAW gegevens en geboortedatum van ieder verenigingslid worden aan Badminton Nederland doorgegeven.

Zonder uw toestemming kunnen persoonsgegevens worden gebruikt voor het aanvragen van subsidie of om te voldoen aan een wettelijke verplichting persoonsgegevens aan overheidsinstantie te verstrekken.

Bewaren persoonsgegevens

Met betrekking tot de bewaarplicht bewaren we gegevens van ex-leden voor een eventuele reünie, tenzij het lid aangeeft dit niet te willen, in dat geval bewaren wij uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy-beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijzigingen in het privacy statement

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen deze ook via de gebruikelijke communicatiekanalen aan de leden bekend worden gemaakt.