Aanmelden lidmaatmaatschap

Hieronder staat het aanmeldformulier. Na invullen zal de inschrijving naar de ledenadministratie worden verstuurd, u ontvangt hier automatisch een kopie van. Lukt het versturen niet of heeft u nog vragen? Mail naar ledenadministratie@banbadminton.nl.

Badminton Amersfoort Noord

(BAN)

Kamer van koophandel: 32116893 IBAN: NL04 RABO 0123032164 BIC: RABONL2U Incassant ID: NL71ZZZ321168930000

Akkoord(*)De ingevulde gegevens worden gebruikt conform de BAN privacy statement. Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement.
Verzenden:

BAN is aangesloten bij Badminton Nederland (hierna: BN) en meldt al haar leden aan als lid bij BN. BN verstrekt haar leden een bondsnummer en voert een eigen ledenadministratie waarin de NAW gegevens van het lid worden opgenomen. Het bondsnummer wordt gebruikt voor deelname aan competitie en toernooien.


INSCHRIJFFORMULIER BAN (Badminton Amersfoort Noord)

ManVrouw

Voor junioren geldt na één seizoen training deelname aan de competitie.
AvondWoensdagochtend
Ik ben nog geen 18, blijf minimaal 1 jaar lid en ontvang daarvoor 1 gratis racket. n.v.t.JaNee
Bieshaar HooglandIcoonMidlandBron
JaNee
JaNee
JaNee
JaNee

JaNee
JaNee
JaNee
JaNee
Heeft u nog opmerkingen?

Mandaat automatische incasso / SDD (SEPA Direct Debit)

De contributie wordt uitsluitend geïnd middels (doorlopende) automatische incasso. Voor het eerst in de periode na aanvang van het lidmaatschap en daarna in de maanden juni en december. Door ondertekening verklaart u zich te houden aan de bepalingen van het verenigingsreglement en verleent u BAN (Badminton Amersfoort Noord) mandaat tot automatische incasso van de contributie. Voor inschrijving van nieuwe leden jonger dan 18 jaar dient de ouder / voogd / verzorger het mandaat te geven en ondertekenen.

Wettelijke vertegenwoordiging: (*)n.v.t.OuderVoogd

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt