In de BAN van badminton!

Inschrijfformulier BAN (Badminton Amersfoort Noord)

Hieronder staat het aanmeldformulier. Na invullen zal de inschrijving naar de ledenadministratie worden verstuurd, u ontvangt hier automatisch een kopie van. Lukt het versturen niet of heeft u nog vragen? Mail naar ledenadministratie@banbadminton.nl.

   

  BAN

  (Badminton Amersfoort Noord)

  Kamer van koophandel: 32116893
  IBAN: NL04 RABO 0123032164
  BIC: RABONL2U
  Incassant ID: NL71ZZZ321168930000


  BAN is aangesloten bij Badminton Nederland (hierna: BN) en meldt al haar leden aan als lid bij BN. BN verstrekt haar leden een bondsnummer en voert een eigen ledenadministratie waarin de NAW gegevens van het lid worden opgenomen. Het bondsnummer wordt gebruikt voor deelname aan competitie en toernooien.


  INSCHRIJFFORMULIER

  ManVrouw


  Type lidmaatschap 

  AvondWoensdagochtend

  Ik ben nog geen 18, blijf minimaal 1 jaar lid en ontvang daarvoor 1 gratis racket. (*

  n.v.t.JaNee

  Voorkeur locatie sporthal (*

  Bieshaar HooglandIcoonJuliana van StolbergBron

  Wilt u competitie spelen? (*

  JaNee

  Bent u reeds lid van Badminton Nederland? (*

  Bij welke vereniging?

  JaNee
  JaNee

  JaNee


  JaNee

  JaNee

  JaNee


  Mandaat automatische incasso / SDD (SEPA Direct Debit)

  De contributie wordt uitsluitend geïnd middels (doorlopende) automatische incasso. Voor het eerst in de periode na aanvang van het lidmaatschap en daarna in de maanden juni en december. Door ondertekening verklaart u zich te houden aan de bepalingen van het verenigingsreglement en verleent u BAN (Badminton Amersfoort Noord) mandaat tot automatische incasso van de contributie. Voor inschrijving van nieuwe leden jonger dan 18 jaar dient de ouder / voogd / verzorger het mandaat te geven en ondertekenen.


  Datum vandaag  

  Plaats: (*

  IBAN bankrekeningnummer: (*

  Naam rekeninghouder: (*

  Wettelijke vertegenwoordiging: (*

  n.v.t.OuderVoogd

  Geboortedatum Ouder/Voogd: 

  E-mailadres ouder/Voogd: 

  Handtekening: (*


  Akkoord: (*

  Ik heb het privacy statement gelezen en ga hiermee akkoord.Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement.

  Inschijving versturen