In de BAN van badminton!

Aanmelden competitie

Hier kan je je aanmelden voor de competitie voor junioren of senioren. Inschrijving voor competitie geldt tot wederopzegging door het lid.

Let op: Na aanmelden sta je ingeschreven om competitie te spelen totdat je jezelf afmeldt als competitiespeler via https://banbadminton.nl/competitie/informatie/afmelden.

Inschrijfformulier competitie


Voetnoot

1) Communicatie van algemene aard gaat via de website www.banbadminton.nl en de BAN Nieuwsbrief. Het opgegeven e-mail adres zal gebruikt worden voor communicatie vanuit de TC over trainingen, wedstrijdschema’s etc. Het dient daarom een frequent gelezen e-mail adres te zijn.
2) U gaat verplichtingen aan door u zelf of uw kind in te schrijven voor de badminton competitie. Dat betekent dat inschrijving voor competitie inhoudt:

  • Deelname aan competitie voor het seizoen genoemd op dit inschrijfformulier;
  • Betalingsverplichting van de (bonds-)contributie;
  • Opzegging van het BAN lidmaatschap pas mogelijk is per 1 juli na afloop van het competitieseizoen genoemd op dit inschrijfformulier;
  • Na inschrijving opzeggen of afzien van deelname aan de competitie, de boetes o.a. voor het terugtrekken van een team voor uw rekening komt (behoudens overmacht situaties ter beoordeling van het BAN bestuur).
BAN
Kamer van koophandel
IBAN
BIC
Incassant-ID
Badminton Amersfoort Noord
32116893
NL04 RABO 0123032164
RABONL2U
NL71ZZZ321168930000