In de BAN van badminton!

Komende 3 weken na 17.00 uur geen doordeweekse trainingen en vrijspelen

Van 29 november 2021 tot en met 19 december 2021 is er doordeweeks na 17.00 uur geen competitietraining en vrijspelen. Dit als gevolg van het kabinetsbesluit van afgelopen vrijdag.

Wat is nog wel mogelijk:
Vrij spelen op de woensdag overdag in Juliana Van Stolberg gaat wel door evenals de juniorentraining op de zaterdag in sporthal Bieshaar.

BAN onderzoek dce mogelijkheid naar trainen en spelen in het weekend
BAN onderzoekt mogelijkheden de komende 3 weken trainingen en vrijspelen in de weekenden aan te bieden.

Mogelijke speelmomenten in de weekenden worden op de website gepubliceerd.

Competitie

Badminton Nederland (BN) beraadt zich nog over het wel/niet stopzetten van de competitie en weegt alle belangen tegen elkaar af. Daarnaast is BN ook in afwachting van de verdere uitwerking van de nieuwe regels in het generieke sportprotocol van NOC*NSF. Uiterlijk dinsdag 1 december 2021, volgt er uitsluitsel.

In de loop van de komende week zal dit met de competitiespelers worden gecommuniceerd.