Flagship BAN

BAN heeft naar aanleiding van de goedkeuring van de bondsnota ‘A Clear Future’, een informatieavond met vrijwilligers belegd waarin deze nieuwe visie van Badminton Nederland is toegelicht. Daarbij is tevens met de vrijwilligers gesproken over een eventuele rol van BAN als flagship. Daarin is besloten in te gaan op het verzoek van Badminton Nederland aan BAN om deel te nemen aan het flagship-project.

Met uitzondering van een terugloop in leden dit jaar (270=>235) is BAN een succesvolle vereniging. De jeugdafdeling heeft men als club hoog in het vaandel staan: “zonder jeugdafdeling geen toekomst”. Goede jeugdtrainers, sterk bestuur en vrijwillgers zijn daarbij van essentieel belang.

Doelstelling

De expertise van BAN is:
Ondersteuning van clubs bij het ontwikkelen van beleid, gericht op het werven, begeleiden, trainen en laten deelnemen van junioren aan de bondscompetitie.

BAN biedt daartoe aan belangstellende badmintonverenigingen schriftelijke, mondelinge en persoonlijke ondersteuning.
Najaar 2016 vindt een nieuwe BAN flagship bijeenkomst plaats.

Heeft u als vereniging belangstelling?
Meld u aan via: flagship@banbadminton.nl

Volgende bijeenkomst:
Informatie volgt nog.

BAN Slagentrainer

BAN slagentrainer is de tool voor het beoefenen van technische slagen van kinderen. Koop bij BAN Amersfoort deze tool zodat deze jeugdtraining nog beter word. BAN Slagentrainer

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

BAN Pubquiz

BAN Pubquiz 4 januari 2019 om 21:00 uur in sporthal de Bieshaar. Inschrijven via deze link voor 28 december.

 

BAN Pubquiz