Flagship BAN

BAN heeft naar aanleiding van de goedkeuring van de bondsnota ‘A Clear Future’, een informatieavond met vrijwilligers belegd waarin deze nieuwe visie van Badminton Nederland is toegelicht. Daarbij is tevens met de vrijwilligers gesproken over een eventuele rol van BAN als flagship. Daarin is besloten in te gaan op het verzoek van Badminton Nederland aan BAN om deel te nemen aan het flagship-project.

Met uitzondering van een terugloop in leden dit jaar (270=>235) is BAN een succesvolle vereniging. De jeugdafdeling heeft men als club hoog in het vaandel staan: “zonder jeugdafdeling geen toekomst”. Goede jeugdtrainers, sterk bestuur en vrijwillgers zijn daarbij van essentieel belang.

Doelstelling

De expertise van BAN is:
Ondersteuning van clubs bij het ontwikkelen van beleid, gericht op het werven, begeleiden, trainen en laten deelnemen van junioren aan de bondscompetitie.

BAN biedt daartoe aan belangstellende badmintonverenigingen schriftelijke, mondelinge en persoonlijke ondersteuning.
Najaar 2016 vindt een nieuwe BAN flagship bijeenkomst plaats.

Heeft u als vereniging belangstelling?
Meld u aan via: flagship@banbadminton.nl

Volgende bijeenkomst:
Informatie volgt nog.

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

BAN Blacklight 2019