Digitaal inschrijfformulier junioren

Vul dit formulier uiterlijk voor 1 maart in.
Inschrijving voor competitie geldt tot wederopzegging door het lid of de ouder.
Voornaam:
Tussenvoegsels:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Zie voetnoot 1
Geboortedatum:
Competitie:
Als je wordt ingedeeld ben je verplicht tot deelname. Als het niet nakomen leidt tot het moeten terugtrekken van een team uit de competitie kan het bestuur besluiten eventuele kosten te verhalen. Nadrukkelijk wijst BAN op de verplichtingen die u aangaat met de inschrijving. Zie voetnoot 2).

Het volgen van de trainingen vanaf eind augustus tot en met april en deelname aan de trainingsdag eind augustus / begin september is verplicht.

De teamsamenstelling zal voor een belangrijk deel worden bepaald aan de hand van de uitslagen van de clubkampioenschappen. Daarnaast zijn de aanwezigheid en inzet op de trainingen bepalend en de uitslagen van de verplichte toernooien. Als je een voorkeur hebt om met bepaalde speler(ster)s in een team te spelen kan je dat hieronder aangegeven. Als de mogelijkheid bestaat zullen we proberen hiermee rekening te houden.

Voorkeur teamgenoten:
Ik ben junior (<18 jaar) maar speel in de seniorencompetitie:
Zo ja, zie voor bondsbijdrage SeniorenCompetitie www.banbadminton.nl.
Door ondertekening verklaart u uw kind in te schrijven voor competitie tot wederopzegging voor 1 maart van een jaar en kennis te hebben van de verplichtingen in “Voetnoot 2”.
Datum vandaag:
Handtekening kind:
Handtekening ouder / verzorger:
Eventuele suggesties:
Verstuur
Vul dit formulier uiterlijk voor 1 maart in.
  1. Communicatie van algemene aard gaat via de website www.banbadminton.nl en de BAN Nieuwsbrief. Het opgegeven e-mail adres zal gebruikt worden voor communicatie vanuit de TC over trainingen, wedstrijdschema’s etc. Het dient daarom een frequent gelezen e-mailadres te zijn.
  2. U gaat verplichtingen aan door u zelf of uw kind in te schrijven voor de badminton competitie. Dat betekent dat inschrijving voor competitie inhoudt:
  • Deelname aan competitie tot wederopzegging voor 1 maart van een jaar;
  • Betalingsverplichting van de (bonds-)contributie;
  • Opzegging van het BAN lidmaatschap is mogelijk per 1 juli na afloop van het lopende competitieseizoen;
  • Na inschrijving opzeggen of afzien van deelname aan de competitie, de boetes o.a. voor het terugtrekken van een team voor uw rekening komt (behoudens overmacht situaties ter beoordeling van het BAN bestuur).
BAN
Kamer van koophandel
IBAN
BIC
Incassant-ID
Badminton Amersfoort Noord
32116893
NL04 RABO 0123032164
RABONL2U
NL71ZZZ321168930000

 

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt