BAN bij stagemarkt Sport College

BAN was op dinsdag 18 april met informatiemateriaal aanwezig bij de stagemarkt van ROC Midden Nederland, afdeling Sport College. Eerste– en tweedejaarsstudenten informeerden bij de diverse sport- en sociale verenigingen over de mogelijkheid er het volgend hun stage te lopen.

De organisatoren hadden op ongeveer 100 tot 150 studenten gerekend. Tot teleurstelling van de verenigingen werd dit aantal echter niet gehaald. Veel studenten hadden via informele kanalen al hun komende stage geregeld. Voor hen was deze informatieve markt overbodig.

Enkele van de belangstellende studenten kenden badmintonvereniging BAN al omdat zij daar zelf badminton spelen. Zij toonden grote belangstelling voor een stageplaats bij ‘hun’ sportvereniging. Gezien de goede contacten over en weer gaat dat zeker lukken.

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 26 juni tot en met vrijdag 30 augustus kan iedereen, tegen betaling van € 2,50 per keer, op vrijdagavond in de Bieshaar komen spelen. Ook niet BAN-leden zijn dan welkom.