Extra ALV maandag 30 november

Door dalende inkomsten en steeds verder stijgende kosten ziet het bestuur zich genoodzaakt bezuinigingen door te voeren en de leden een verhoging van de contributie voor te leggen. Het voorstel hiertoe zal op maandag 30 november om 20:00 uur in de Bieshaar tijdens een extra ALV voorgelegd worden aan alle leden. Middels deze oproep worden alle leden uitgenodigd deel te nemen aan deze algemene ledenvergadering.

Namens het bestuur,
Chris Francke

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

Zomerbadminton

Vanaf vrijdag 26 juni tot en met vrijdag 30 augustus kan iedereen, tegen betaling van € 2,50 per keer, op vrijdagavond in de Bieshaar komen spelen. Ook niet BAN-leden zijn dan welkom.