Reglement BAN Open Blacklight toernooi

Het BAN Open Blacklight Toernooi is een recreatief toernooi. Tijdens het toernooi gaat het vooral om gezelligheid en sportiviteit. Het toernooi wordt gespeeld in koppels. Koppels kunnen gevormd worden ongeacht het geslacht van de spelers (zie artikel 8). Lees goed in welke categorie je je in moet schrijven (artikel 8).

1. Datum
Zondag 07 april 2019

2. Locatie
Sporthal Icoon, Vathorst
Lovink 10, 3825 MP, Amersfoort

3. Bereikbaarheid en vervoer
Sporthal het Icoon is direct gelegen naast station Amersfoort Vathorst. Het is raadzaam om met het openbaar vervoer te komen.

4. Organisatie
Mieke van den Bosch
Chris Ketterink
Kevin van der Burg
Jan Janssen
Jolanda Janssen
Adriana van doorn
Richard de Jong
Marieke de Jonge

5. Contactgegevens
a) toernooileider: Richard de Jong en Marieke de Jonge
b) contact: Richard de Jong blacklight@banbadminton.nl

6. Inschrijving
a) de inschrijving opent op 12 november 2018 00:00 uur;
b) de inschrijving sluit op 27 maart 2019 23:59 uur of eerder wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt en de reservelijst ook vol is;
c) er kan alleen ingeschreven worden via badmintonnederland.toernooi.nl;
d) terugtrekken zonder consequenties is alleen mogelijk via badmintonnederland.toernooi.nl tot 27 maart 2019 23:59 uur, na 27 maart worden de kosten definitief en kan niet meer gewijzigd worden.
e) de inschrijving is pas definitief als alle gegevens voor de automatische incasso correct zijn ingevuld.

7. Inschrijfgeld
a) ER KAN SLECHTS VOOR 1 ONDERDEEL INGESCHREVEN WORDEN;
b) kosten voor deelnemen aan het toernooi bedragen € 12,50 per persoon;
c) kosten voor eten achteraf €5,00 voor hamburger met friet, 2 broodjes knakworst met saus; en €10,00 voor canneloni gevuld met spinazie en ricotta.
d) betaling gaat middels automatische incasso, dit gebeurt rond 1 april 2019.
e) inschrijving verplicht tot betaling. Bij terugtrekken uit het toernooi na sluitingsdatum blijft het
volledige inschrijfgeld verschuldigd.

8. Onderdelen
Er zijn in totaal 6 onderdelen, 3 jeugd onderdelen en 3 senioren onderdelen. Men kan zich in maximaal 1 onderdeel inschrijven. Er wordt alleen gespeeld in het dubbelspel. Koppels kunnen gevormd worden ongeacht het geslacht van de spelers. Dit betekent dat een koppel kan worden gevormd uit twee dames, twee heren of een dame en een heer.

De onderdelen zijn:
Jeugd U11 & U13: competitiespelers U11 en U13 en niet-competitiespelers in de leeftijd 6 t/m 12 jaar;
Jeugd U15: competitiespelers U15 en niet-competitiespelers in de leeftijd 13 t/m 14 jaar;
Jeugd U17 & U19: competitiespelers U17 en U19 en niet-competitiespelers in de leeftijd 15 t/m 18 jaar.

Senioren recreanten 8e divisie en Mannen 2e klasse
Senioren competitie 7e en 6e en Mannen 1e klasse;
Senioren competitie 5e divisie of hoger en Mannen hoofdklasse.

Deelnemers zijn vrij om zich in een hogere categorie in te schrijven.
Er kan dispensatie verleent worden om in een lagere categorie deel te nemen. Een verzoek met onderbouwing hiervoor naar de toernooileiding (blacklight@banbadmitnon.nl) gestuurd worden.

Minimumaantal deelnemers per onderdeel is 6 koppels (12 deelnemers). Indien een onderdeel niet dit minimumaantal koppels behaalt, behoudt de organisatie zich het recht voor om een of meerdere onderdelen te laten vervallen en deelnemers in een andere categorie in te delen dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven.

Het toernooi wordt gespeeld in een poulesysteem. Mochten er in een onderdeel te veel inschrijvingen zijn dan er worden gekozen voor een poule-afvalsysteem. Minimale poulegrootte is 6 koppels.

9. Puntentelling en winnaar
Per categorie is er 1 winnaar.

Er wordt gespeeld op tijd, wat betekent dat er geen limiet is aan het aantal punten dat wordt gehaald in een wedstrijd. Er wordt doorgeteld totdat de tijd om is. De winnaar van de wedstrijd krijgt 2 wedstrijdpunten, de verliezer krijgt 0 wedstrijdpunten. Bij gelijkspel krijgen beide teams 1 wedstrijdpunt.

De poulewinnaar wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Indien dit een gelijke stand oplevert tussen één of meerdere teams dan wordt er gekeken naar het puntensaldo. Indien dit nog steeds een gelijke stand oplevert dan wordt er gekeken naar het puntensaldo onderling tussen de koppels die een gelijke stand hebben.

De winnaar van een wedstrijd is verantwoordelijk voor het doorgeven van de uitslag aan de toernooiorganisatie. De verliezer van een wedstrijd wordt verwacht te tellen op de baan waar hij/zij zojuist heeft gespeeld.

10. Loting
De loting zal plaatsvinden op 29 maart 2019.

11. Tijden
Spelers dienen tussen 10.00 uur en 10.15 uur aanwezig te zijn in de sporthal. Meld je bij binnenkomst bij de inschrijftafel. Om 10.15 uur is de opening van het toernooi. De eerste wedstrijden beginnen om 10.30 uur en de laatste wedstrijden eindigen om 17.30 uur. Er wordt gespeeld per 15 minuten, waarvan 12 minuten speeltijd en 3 minuten wisseltijd. De prijsuitreiking vindt rond 17.45 uur plaats in de kantine van Sporthal Icoon.

12. Deelnemers
Het maximum aantal koppels voor dit toernooi is 72 (144 deelnemers). De inschrijving van een koppel is pas compleet als beide spelers zich hebben ingeschreven. Indien het maximum aantal koppels is bereikt wordt er een reservelijst geopend. Wanneer er terugtrekkingen zijn worden koppels op de reservelijst benaderd.

13. Eten
Na afloop van het toernooi is er de mogelijkheid om patat met hamburger of canneloni gevuld met spinazie of ricotta te eten of om eten mee te eten. Kosten hiervoor bedragen €5,-voor patat met hamburger of €10,-voor canneloni gevuld met spinazie of ricotta. Het mee eten kan worden aangegeven bij de inschrijving op badmintonnederland.toernooi.nl. Ook als je mensen kent die niet mee doen met het toernooi maar wel mee willen eten, dan kan dat ook bij de inschrijving worden aangegeven.

14. Shuttles
Er wordt gespeeld met de volgende shuttles: YONEX gele blacklight shuttles. Deze shuttles fluoresceren in blacklight. De shuttles worden door de toernooiorganisatie ter beschikking gesteld. Na elke wedstrijd dient de shuttle weer bij de wedstrijdtafel te worden ingeleverd.

15. Kleding
De deelnemers worden verzocht om in fluorescerende kleding te spelen vanwege het leuke effect door de black lights. Dit jaar krijgt de deelnemer die zich het leukste kleed een extra prijs. Er zal 1 prijs weggeven gaan worden voor de jeugdcategorieën en 1 prijs voor de seniorencategorieën.

16. Bodypaint
Het is niet toegestaan bodypaint mee te nemen noch te gebruiken in de sporthal. Indien men zichzelf wil versieren met bodypaint dient dit thuis te geschieden.

17. Aansprakelijkheid
Tijdens het toernooi wordt gebruik gemaakt van (black light) apparatuur. De organisatie van het BAN Open blacklight toernooi noch BAN Badminton Amersfoort Noord noch de beheerder van de sporthal/kantine kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enig door de deelnemer geleden schade (lichamelijk letsel, verlies, diefstal, beschadiging van eigendommen, etcetera), in welke vorm of als gevolg van welke oorzaak dan ook, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan dit evenement.

18. Overig
Bij omstandigheden waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooiorganisatie.

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt