BAN Open jeugd 2019

Aankondigingsformulier voor:

BAN OPEN 2019

op zaterdag

20 april 2019

in De Icoon te Amersfoort.

Uitnodiging tot deelname aan ons, door de RCW-Centrum goedgekeurde, juniorentoernooi, in sporthal “De Icoon”, Lovink 6 te Amersfoort.

Inschrijven via badmintonnederland.toernooi.nl

Toernooi organisator : BAN Badminton

Toernooileider : Chris Ketterink

Toernooicommissie : Chris Ketterink, Edwin de Groot en Iryna Solodovnykova

Toernooisecretariaat : Edwin de Groot

Adres: : Breelandhof 8, 3828 VA Hoogland

E-mail adres toernooisecr. : banopen@banbadminton.nl

Referee : Geen afgevaardigde van de bond aanwezig

Tel.nr. sporthal De Icoon : 033 – 422 5105

Website : www.banbadminton.nl

 

BAN Open Jeugd 2019

Toernooibepalingen.

 1. Algemeen.
  Dit toernooi is goedgekeurd door de RCW Centrum en wordt gespeeld volgens het Algemeen Wedstrijdreglement en het Toernooireglement, inclusief de Algemene Bepalingen, zie http://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen
 2. Speelgerechtigheid.
  Gerechtigd tot deelname zijn:
  A. Allen die lid zijn van Badminton Nederland of bij een bij de B.W.F.
  aangesloten organisatie.
  B. Voldoen aan de leeftijdseisen:
  -deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U19 dienen geboren te zijn
  in 2000 of later
  -deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U15 dienen geboren te zijn
  in 2004 of later
  -deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U13 dienen geboren te zijn
  in 2006 of later
  C. Spelers die vastspeler zijn in een team dat Jeugdcompetitie speelt
  in het seizoen 2018-2019 en 40% of meer van hun partijen gewonnen
  hebben dienen zich in te schrijven in de leeftijdsgroep waarin zij
  competitie spelen.
  D. Spelers die vastspeler zijn in een team senioren competitie speelt
  in het seizoen 2018-2019 en 40% of meer van hun partijen gewonnen
  hebben zijn uitgesloten van deelname.
  E. In een hogere klasse inschrijven is in alle gevallen toegestaan.
 3. Wedstrijdsysteem.
  -Er wordt gespeeld volgens het poule/afvalsysteem.
  -Indien een nummer minder dan 6 inschrijvingen heeft, behoudt de toernooicommissie zich het recht voor dit onderdeel te laten vervallen.
  -Indien in totaal minder dan 75 inschrijvingen worden ontvangen, kan de toernooicommissie besluiten het toernooi niet te spelen.
  -Er kunnen maximaal 160 partijen worden geaccepteerd.

  Berekening beste tweede:
  Indien in een onderdeel de beste nummer twee doorgaat naar de volgende ronde, wordt deze bepaald door van de spelers die op nummer twee in de ranglijst van hun poule staan met elkaar te vergelijken. De beste twee wordt dan bepaald door de onderstaande punten:
  1. het quotiënt van het aantal gewonnen games en het aantal gespeelde games;
  2. het quotiënt van het aantal wedstrijdpunten en het aantal gespeelde wedstrijden;
  3. loting

 4. Speeltijden.
  Er wordt op 20 april 2019 gespeeld op 9 banen vanaf 09.00 uur tot ca. 19.00 uur in sporthal “Icoon” te Amersfoort.
 5. Te spelen nummers.
  A.Er wordt gespeeld in de volgende spelsoorten: ME, VE, MD, VD en GD.
  B.Een deelnemer mag voor maximaal twee verschillende nummers inschrijven eventueel verdeeld over verschillende categorieën.
  C.Bij inschrijving in verschillende onderdelen en/of verschillende leeftijdscategorieën dient men er echter rekening mee te houden dat er meerdere partijen direct achter elkaar gespeeld kunnen worden of dat er langere wachttijden tussen de wedstrijden zitten.
 6. Inschrijvingen.
  A.Inschrijfgelden bedragen: € 9,50 per persoon voor het eerste onderdeel. Het tweede onderdeel kost € 8,50. De inschrijfgelden zullen in week 16 2019 automatisch worden geïncasseerd. U dient hiertoe een machtigingsformulier in te vullen bij inschrijving. De speler zal niet worden toegelaten indien er niet (via machtiging) betaald is vóór de eerste partij.
  B.Het inschrijfgeld van € 9,50 en € 8,50 bestaat voor respectievelijk € 8,75 en € 7,75 uit inschrijfgeld en € 0,75 afdracht aan Badminton Nederland.
  C.De inschrijving sluit op vrijdag 6 april 2019 om 23.59 uur of zoveel eerder, als het maximum van 160 partijen is bereikt.
  Inschrijving geschiedt via http://badmintonnederland.toernooi.nl/. Bij problemen kunt u contact opnemen met het toernooisecretariaat via banopen@banbadminton.nl
  D.De inschrijvingen voor dubbelspelen zijn pas geaccepteerd, als ook de partner heeft ingeschreven. Bij niet tijdig inschrijven van de partner vervalt de inschrijving.
 7. Shuttles.
  A.In alle categorieën wordt er gespeeld met de YONEX MAVIS 300 slow (groen).
  B.Per partij wordt één nylon shuttle beschikbaar gesteld. Deze dient na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.
 8. Prijzen.
  In alle leeftijdsgroepen worden eerste en tweede prijzen beschikbaar gesteld.
 9. Loting.
  De loting vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 om 20.00 uur op het adres van het toernooisecretariaat. Van tevoren aanmelden bij de toernooileider indien je aanwezig wilt zijn bij de loting.
 10. Deelnemers.
  Elke deelnemer ontvangt circa 1 week vooraf aan het toernooi een uitnodiging met daarop het tijdstip van zijn/haar eerste wedstrijd.
  Voorafgaand zullen, zodra de wedstrijdplanning klaar is, de wedstrijdschema’s gepubliceerd worden op http://badmintonnederland.toernooi.nl.
  Men dient 15 minuten voor de wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn.
  Indien men tussen de partijen door de sporthal wenst te verlaten, dient men hiervoor toestemming te vragen aan de toernooicommissie.
 11. Scheidrechters.
  Na afloop van de wedstrijd blijft de verliezer bij de baan om de volgende wedstrijd te tellen. De finales worden gespeeld met scheidsrechters welke zijn aangewezen door de organisatie.
 12. Aansprakelijkheid.
  De toernooicommissie, noch de toernooileider zijn aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het toernooi, of de gevolgen uit voornoemde lichamelijk letsel of voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen.

De toernooicommissie wenst een ieder een prettig en sportief toernooi toe!

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

BAN Blacklight 2019