BAN Open jeugd 2019

Aankondigingsformulier voor:

BAN OPEN 2019

op zaterdag

20 april 2019

in De Icoon te Amersfoort.

Uitnodiging tot deelname aan ons, door de RCW-Centrum goedgekeurde, juniorentoernooi, in sporthal “De Icoon”, Lovink 6 te Amersfoort.

Inschrijven via badmintonnederland.toernooi.nl

Toernooi organisator BAN Badminton
Toernooileider Hanneke Munnik, 033-4806246
Toernooicommissie Karen Bijlsma en leden van BAN
Toernooisecretariaat Karen Bijlsma
Besselmansgoed 8, 3863 XK Nijkerk
Telefoon toernooisecr. 06-14181454
E-mail adres toernooisecr. banopen@banbadminton.nl
Referee Geen afgevaardigde van de bond aanwezig
Tel.nr. sporthal De Icoon 06-34941594
Website www.banbadminton.nl/banopen
Inschrijven http://badmintonnederland.toernooi.nl

Toernooibepalingen.

1. Algemeen. Dit toernooi is goedgekeurd door de RCW Centrum en wordt gespeeld volgens het Algemeen Wedstrijdreglement en het Toernooireglement, inclusief de Algemene Bepalingen, zie http://www.badminton.nl/spelregels-en-reglementen/reglementen

2. Speelgerechtigdheid. Gerechtigd tot deelname zijn: A. allen die lid zijn van Badminton Nederland of bij een bij de B.W.F. aangesloten organisatie. B. Voldoen aan de leeftijdseisen: – deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U19 dienen geboren te zijn in 1999 of later – deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U17 dienen geboren te zijn in 2001 of later – deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U15 dienen geboren te zijn in 2003 of later – deelnemers in de leeftijdsgroep Jeugd-U13 dienen geboren te zijn in 2005 of later C. Spelers die competitie spelen in het seizoen 2017-2018: Spelers die vastspeler zijn in een team dat competitie speelt in het seizoen 2017-2018 dienen zich in te schrijven in de leeftijdsgroep waarin zij competitie spelen D. Spelers die vastspeler zijn in een team senioren competitie speelt in het seizoen 2017-2018 kunnen niet deelnemen aan het BAN OPEN 2018 omdat er gespeeld wordt op basis van het competitie niveau dat gespeeld is in het seizoen 2017-2018.

E. In overleg met de toernooicommissie is het mogelijk af te wijken van de in lid C en D genoemde criteria. Het winstpercentage in het seizoen 2017-2018 is hierbij leidend. Wanneer een speler een winstpercentage lager dan 40% heeft behaald (gemeten over alle gespeelde wedstrijden), kan deze speler worden toegestaan in te schrijven conform 2B. Lid B wordt dan leidend voor klasse waarin ingeschreven dient te worden. F. In een hogere klasse inschrijven is in alle gevallen toegestaan.

3. Wedstrijdsysteem. – Er wordt gespeeld volgens het poule/afvalsysteem. – Indien een nummer minder dan 6 inschrijvingen heeft, behoudt de toernooicommissie zich het recht voor dit onderdeel te laten vervallen. – Indien in totaal minder dan 75 inschrijvingen worden ontvangen, kan de toernooicommissie besluiten het toernooi niet te spelen. – Er kunnen maximaal 160 partijen worden geaccepteerd.

4. Speeltijden. Er wordt op 31 maart 2018 gespeeld op 9 banen vanaf 09.00 uur tot ca. 19.00 uur in sporthal “Icoon” te Amersfoort.

5. Te spelen nummers. A. Er wordt gespeeld in de volgende spelsoorten: ME, VE, MD, VD en GD. B. Een deelnemer mag voor maximaal twee nummers inschrijven eventueel verdeeld over verschillende categorieën. C. Bij inschrijving in verschillende onderdelen en/of verschillende leeftijdscategorieën dient men er echter rekening mee te houden dat er meerdere partijen direct achter elkaar gespeeld kunnen worden of dat er langere wachttijden tussen de wedstrijden zitten. 6. Inschrijvingen. A. Inschrijfgelden bedragen: € 8,00 per persoon per onderdeel. De inschrijfgelden zullen in week 11 2018 automatisch worden geïncasseerd. U dient hiertoe een machtigingsformulier in te vullen bij inschrijving. De speler zal niet worden toegelaten indien er niet (via machtiging) betaald is vóór de eerste partij. B. Het inschrijfgeld van € 8,00 bestaat voor € 7,25 uit inschrijfgeld en € 0,75 afdracht aan Badminton Nederland. C. De inschrijving sluit op vrijdag 9 maart 2018 om 18.00 uur of zoveel eerder, als het maximum van 160 partijen is bereikt. Inschrijving geschiedt via http://badmintonnederland.toernooi.nl/. Bij problemen kunt u contact opnemen met het toernooisecretariaat via banopen@banbadminton.nl D. De inschrijvingen voor dubbelspelen zijn pas geaccepteerd, als ook de partner heeft ingeschreven. Bij niet tijdig inschrijven van de partner vervalt de inschrijving.

7. Shuttles. A. In alle categorieën wordt er gespeeld met de YONEX MAVIS 300 slow (groen). B. Per partij wordt één nylon shuttle beschikbaar gesteld. Deze dient na afloop van de wedstrijd weer te worden ingeleverd bij de wedstrijdtafel.

8. Prijzen. In alle leeftijdsgroepen worden eerste en tweede prijzen beschikbaar gesteld.
9. Loting. De loting vindt plaats op zaterdag 10 maart 2018 om 20.00 uur op het adres van het toernooisecretariaat. Van te voren aanmelden bij de toernooileider indien je aanwezig wilt zijn bij de loting.

10. Deelnemers. Elke deelnemer ontvangt circa 1 week vooraf aan het toernooi een uitnodiging met daarop het tijdstip van zijn/haar eerste wedstrijd. Voorafgaand zullen, zodra de wedstrijdplanning klaar is, de wedstrijdschema’s gepubliceerd worden op http://badmintonnederland.toernooi.nl. Men dient 15 minuten voor de wedstrijd speelklaar aanwezig te zijn. Indien men tussen de partijen door de hal wenst te verlaten, dient men hiervoor toestemming te vragen aan de toernooicommissie.

11. Scheidsrechters. Na afloop van de wedstrijd blijft de verliezer bij de baan om de volgende wedstrijd te tellen. De finales worden gespeeld met scheidsrechters welke zijn aangewezen door de organisatie.

12. Aansprakelijkheid. De toernooicommissie, of de toernooileider noch Badminton Nederland zijn aansprakelijk voor lichamelijk letsel, opgedaan tijdens het toernooi, of de gevolgen uit voornoemde lichamelijk letsel of voor het verlies of de beschadiging van persoonlijke eigendommen.

De toernooicommissie wenst een ieder een prettig en sportief toernooi toe!

Met BAN naar de Bios

Clubkleding

Een nieuw T-shirt nodig? Klik op het T-shirt voor meer informatie. BAN T-shirt

BAN Blacklight 2019