Badminton Amersfoort Noord

Algemene ledenvergadering                                          zaterdag 26 juni 2021

Zaterdag 26 juni 2021

15.00 – 17.00 uur

 

in de tuin van
Breelandhof 29,

3828 VL Hoogland

Aanmelding vooraf verplicht via

secretaris@banbadminton.nl

 

Vanaf 17.00 uur, barbecue voor alle actieve BAN vrijwilligers.

Blijf je voor de barbecue, dan ben je meteen actieve vrijwilliger…

Klik op de volgende links om de bijlagen te downloaden t.b.v. de ledenvergadering:

- 1. Agenda

- 2. Notulen ALV 2020

- 3. Jaarverslag

- 4. Wijziging statuten WBTR

- 5. Voorstel continuïteitscommissie

- 6. Huishoudelijk reglement

- 7. Voorstel statuten 2021

Bekijk online   |   Mail het bestuur

Website   |   Facebook   |   Instagram